INSPIRON 7460 - ẤN TƯỢNG QUA TỪNG CHI TIẾT

Đăng lúc 30/11/2016 12:00

BẢO HÀNH TẬN NƠI
Gọi 1800 545455

Để check sản phẩm máy tính Dell chính hãng, chỉ cần nhắn tin với cú pháp :

SVT <dấu cách>
<Số service tag>
gởi tới 8151