CTKM Q3.2015 - DELL CùNG BạN TIếP BướC TươNG LAI

Đăng lúc 14/08/2015 09:40

Từ ngày 14/08/2015 đến 24/08/2015, khi mua bất kì máy tính chính hãng của Dell™ sẽ sở hữu ngay 01 (một) điện thoại Nokia N105 Dual sim thời trang.

BẢO HÀNH TẬN NƠI
Gọi 1800 545455

Để check sản phẩm máy tính Dell chính hãng, chỉ cần nhắn tin với cú pháp :

SVT <dấu cách>
<Số service tag>
gởi tới 8151