GọN NHẹ TRêN TAY, đIềU HAY NGậP TRàN CùNG DELL VENUE 7

Đăng lúc 17/07/2014 15:26

BẢO HÀNH TẬN NƠI
Gọi 1800 545455

Để check sản phẩm máy tính Dell chính hãng, chỉ cần nhắn tin với cú pháp :

SVT <dấu cách>
<Số service tag>
gởi tới 8151