INSPIRON 15 SERIES 7000 CHO BạN LàM HếT SứC Và CHơI HếT MìNH

Đăng lúc 19/12/2013 11:02

BẢO HÀNH TẬN NƠI
Gọi 1800 545455

Để check sản phẩm máy tính Dell chính hãng, chỉ cần nhắn tin với cú pháp :

SVT <dấu cách>
<Số service tag>
gởi tới 8151