INSPIRON 5537 Có CàI SẵN WINDOWS 8 CùNG BạN LàM HếT SứC, CHơI HếT MìNH

Đăng lúc 30/09/2013 14:41

BẢO HÀNH TẬN NƠI
Gọi 1800 545455

Để check sản phẩm máy tính Dell chính hãng, chỉ cần nhắn tin với cú pháp :

SVT <dấu cách>
<Số service tag>
gởi tới 8151