Sở HữU VENUE 8 NHậN NGAY GóI QUà TặNG GồM SIM 3G VINA Và THẻ CàO VINAPHONE TRị GIá LêN đếN 1.000.000VND

Đăng lúc 25/07/2014 17:48

BẢO HÀNH TẬN NƠI
Gọi 1800 545455

Để check sản phẩm máy tính Dell chính hãng, chỉ cần nhắn tin với cú pháp :

SVT <dấu cách>
<Số service tag>
gởi tới 8151